اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی

اجلاس مردادماه ۹۶ در قاب تصویر

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 

اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -  ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

آرش سروری - اجلاس وب فارسی

حمیدرضا همتی (ریاست کانون توسعه‌دهندگان فضای مجازی - دبیر اجلاس وب فارسی) احمدرضا نخجوانی (مدیرعامل شاتل)

اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی

فرزاد برنا - فناوران توسعه امن ناجی - اجلاس وب فارسی

 

اجلاس وب فارسی - امنیت سایبری - فرزاد برنا - فناوران توسعه امن ناجی

فرزاد برنا - سخنران اجلاس وب فارسی

 

فرزاد برنا - سخنران اجلاس وب فارسی

 

حمیدرضا همتی (دبیر اجلاس وب فارسی - ریاست کانون توسعه‌دهندگان فضای مجازی)

تصاویر در حال بروزرسانی می‌باشد ...