زمان برگزاری سومین اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی ایران اعلام شد

ریاست سازمان توسعه دهندگان وب فارسی از برگزاری سومین دوره جلاس توسعه دهندگان وب فارسی در تاریخ پنجم بهمن ماه 1396 خبر داد