همکاران و داوطلبین

امیر شکری
کارشناس روابط عمومی
طاها عبدی
عضو تیم اجرایی
مسعود حیدری
عکاس و تصویربردار
محدثه علیخانی
عکاس و تصویربردار
احسان مرزبان
عکاس و تصویربردار
رضا اردی
برنامه نویس و عضو تیم فنی
زهرا حقی
برنامه نویس و عضو تیم فنی
حسن افزوده
عضو تیم اجرایی
آیدا دهداری
عضو تیم اجرایی
اریک مانگاسار
عضو تیم اجرایی
ناصر شهسوار
عضو تیم اجرایی
محمد انوری
عضو تیم اجرایی
فائزه دوزالی
طراح گرافیک
امیر حسین طاهری
عضو تیم اجرایی
اباصلت رعدی
عضو تیم اجرایی
امین ایمانی
عضو تیم اجرایی
مستوره سادات موسوی
عضو تیم اجرایی